image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

1

                  นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร. อานันท์  สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 07.00 – 09.00 น. บริเวณโถงชั้น 1  อาคาร A ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin