image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

บุคลากรCAMT อบรมการเพิ่มพูนทักษะด้านจิตบริการ

155026.jpg

             บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอบรม เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะด้านจิตบริการ, ทัศนคติ, การสื่อสาร ประสานงาน, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ,การให้คำปรึกษา ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ Counseling, Psychologist Trainer & Consultant และ คุณ รัฐภูมิ เฮงรัศมี Executive Coach and Master Trainer OKRa Expert, Leadership Deverlopment เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ชั้น 24 วันที่ 8 สิงหาคม 2565

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin