image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

CAMT ครบรอบ  19 ปี

162228

             วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook_page_plugin