image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DSC09862

                   CAMT ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและสนใจเข้าฟังหลักสูตรการเรียนการสอร ร่วมถึงการเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยมี อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรวิทยาลัยฯ พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างโมเดล 3D Printing และการจัดการแข่งขันกีฬา E-sport  วันที่ 8 กันยายน 2565

 

facebook_page_plugin