image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

IMG 9891

กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 2022

            CAMT จัดกิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรีรวมถึงการแบ่งปันประ สบการณ์ในการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่สนใจ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และแนะนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี       

facebook_page_plugin