image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ต้อนรับดูงานนักศึกษาโครงการ 2020 APAHL

IMG 1103

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ภายใต้โครงการเอเชีย - แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล (2022 Asia – Pacific Alliance of Health Leader (APAHL) Forum : Healthcare Leadership using Technology in the Digital Era) ศึกษาดูงานเรื่อง การนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยาการในการแนะนำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin