image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมทุนสนับสนุนโครงการ Talent Development

ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ทุน

โครงการ เสริมสร้าง Performance Competency โครงการละ 20,000 บาท

เอกสารแนบ
Download this file (20221026143130529.pdf)รายละเอียด[ ]
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin