ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขา Computer Science and Technology ณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน : [10-11-2563 ]   ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขา Computer Science and Technology ณ Beijing Institute of Technology : [10-11-2563 ]   ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 : [07-10-2563 ]   ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet, NEJM ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 : [07-10-2563 ]   ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2021) : [06-03-2563 ] ดูข่าวทั้งหมด

pic news
ตามที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดโครงการ Happy Work Place และได้จัดให้มีกิจกรรม Reused Reduce Recycle เพื่อเป็นการรณรงค์ลดโลกร้อน ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมย่อยในการนำขยะที่มีประโยชน์และสามารถนำมารีไซเคิลได้ มาเป็นกิจกรรม ขวดแลกไข่

[ลงประกาศเมื่อ: 13 14:03:50 กันยายน 2560]

hall hall