เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference

รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education conference "Growth Mindset, Innovative, and Intregated Work-Ready Education" ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 768_07462019_151265978.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-06-05
แสดงถึงวันที่ : 2562-09-30