ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียด :
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๓ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้


กำหนดการรับสมัครทุน

๑. ประกาศเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๒

๒. นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nrms.go.th ได้ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2211

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 771_071262019_162361911 (1).pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-06-17
แสดงถึงวันที่ : 2562-09-04