เชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45)

รายละเอียด :
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ พร้อมทั้งเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scisoc.or.th/stt/

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 774_2562000074ว 253-เชิญร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-06-19
แสดงถึงวันที่ : 2562-10-10