ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด :
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอออนไลน์ได้ทาง http://tlic.cmu.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง 053-943866

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 778_07172019_1631499143.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-07-02
แสดงถึงวันที่ : 0000-00-00