ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อีบุ๊ค เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน

รายละเอียด :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อีบุ๊ค เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย ร่วมกับภาควิชาชีวศาสตร์สัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "อีบุ๊ค เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน" ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง E115 ภาควิชาชีวศาสตร์สัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านแนวโน้มการตลาด และด้านการจัดพิมพ์หนังสือแบบ E-book โดยมีคุณอุกฤษฎ์ วิศิษฐ์กิจการ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ (พาร์ทเนอร์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นวิทยากรการสัมมนาครั้งนี้

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจลงทะเบียนผ่านระบบโดยสแกน QR code ที่แนบมา หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-943603-5 หรือ E-mail: cmupress.th@gmail.com

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 781_Program RoadShow E-BOOK by BookcAZE.jpg
2 781_QR code Road Show 2019.png
ลงประกาศเมื่อ : 2562-07-03
แสดงถึงวันที่ : 0000-00-00