ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน "SOPHIA LECTURING-RESEARCH GRANTS"

รายละเอียด :
SOPHIA University Japan เปิดรับสมัครทุน "SOPHIA LECTURING-RESEARCH GRANTS" ปีการศึกษา 2020 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ในสาขา Engineering, Mathematics หรือ Natural Science
โดยปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2020 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 782_CCF_000020.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-07-19
แสดงถึงวันที่ : 2563-06-11