ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมการตรวจรูปภาพสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด :
สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมการตรวจรูปภาพสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โครงการดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 784_2562000201ว 322-หนังสือเชิญยื่น.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-08-07
แสดงถึงวันที่ : 2562-08-17