ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ)

รายละเอียด :
ด้วย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ) ตำแหน่งเลขที่ E๐๗๐๐๐๒ และตำแหน่งเลขที่ E๐๗๐๐๘๖ อัตราเงินเดือน ๒๐,๒๕๐ บาท
จำนวน ๒ อัตรา

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 786_ใบสมัครงาน.pdf ใบสมัครงาน
2 786_20190905171259145.pdf ประกาศ
ลงประกาศเมื่อ : 2562-09-05
แสดงถึงวันที่ : 2562-09-19