แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานหน้าที่พัสดุ)

รายละเอียด :
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ)

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 796_scan0009_1.pdf รายชื่อ
ลงประกาศเมื่อ : 2562-10-04
แสดงถึงวันที่ : 2562-10-11