ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุน US Airforce

รายละเอียด :
ปหล่งทุนวิจัยจากกองทัพอากศประเทศสหรัฐอเมริกา (US Airforce) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยขั้นพื้นฐานด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาต่าง ๆ

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มได้ที่ shorturl.at/uxMWZ

ส่งแนวความคิดงานวิจัย (Idea paragraph) มายังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อีเมล์ tkrcc@step.cmu.ac.th

ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวฐิติชญา คำก๋อง (เอิร์ธ) เบอร์โทรศัพท์ 080-6727421
email: thitichaya@step.cmu.ac.th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 797_073092019_1426425275.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-09-30
แสดงถึงวันที่ : 2562-10-18