ประกาศรับสมัครพนักงานปฏิบัติงานด้านวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด :
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านวิจัยและนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 802_application.pdf ใบสมัครงาน
2 802_20191008160338573.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2562-10-08
แสดงถึงวันที่ : 2562-10-28