เปิดรับสมัครทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://bit.ly/2VgP97c
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ online ได้ที่
https://bit.ly/2M0xVaU

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 803_ประกาศทุนวิจัยสถาบันฯ 2563.pdf
2 803_แบบเสนอโครงการวิจัยทุนสถาบันฯ 2563.docx
3 803_079102019_1756454521.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-10-09
แสดงถึงวันที่ : 2562-10-31