เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด :
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่
E-mail : machine@mhesi.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://createc.mhesi.go.th/node/1629

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 805_1567677622VCE 2563.zip
2 805_1567677622RID 2563.zip
ลงประกาศเมื่อ : 2562-10-10
แสดงถึงวันที่ : 2562-11-30