ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ the icase world conference 2019

รายละเอียด :
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศุนย์ศึกษาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ International Council of Associations for Science Education (ICASE) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2562 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์กับผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ และแนวโน้มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ของโลก โดยในงานประชุมได้มีการจัดนิทรรศการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม และร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icaseonline.net/icase2019/

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 813_ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-14
แสดงถึงวันที่ : 2562-12-03