รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :
ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E0709952 จำนวน 1 อัตรา

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 821_cmu_apply.pdf ใบสมัคร
2 821_Scan2562-11-22_110037.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-22
แสดงถึงวันที่ : 2562-12-04