รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายละเอียด :
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตำแหน่งเลขที่ E070091 จำนวน 1 อัตรา

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 823_cmu_apply.pdf ใบสมัคร
2 823_Scan2562-11-22_152317.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-22
แสดงถึงวันที่ : 2562-12-06