ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบไปด้วย
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Chiang mai University Journal of Natural Sciences) กำหนดออกวารสารปีละ 4 ฉบับ และวารสารดังกล่าวได้ถูกบรรจุในฐานข้อมูล Scopus, Biosis Citation Indax, Biology Abstracts

2) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities) กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ และวารสารดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Emergini Sources Citation Index (ESCI), Thomson Reuters ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยไม่จำกัดรอบและเวลาในการส่ง และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://cmuj.cmu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-943603-5
สำนักงานบริหารงานวิจัย

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-27
แสดงถึงวันที่ : 2563-01-31