ขอเชิญส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการส่งต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยไม่จำกัดรอบและเวลาในการส่ง เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย


สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-943603-5
สำนักงานบริหารงานวิจัย

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-27
แสดงถึงวันที่ : 2563-01-31