รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด :
รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปริญญาเอก : สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (นานาชาติ)
ปริญญาโท : สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (สองภาษา) และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สมัครทาง www.grad.cmu.ac.th
วันนี้ - 27 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 828_ประชาสัมพันธ์รับเข้า.jpg รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ลงประกาศเมื่อ : 2562-12-02
แสดงถึงวันที่ : 2562-12-28