เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

รายละเอียด :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9 ICADA 2020-SSIS) ในหัวข้อ "Development toward Asianization in the Digital Era" ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2020.nida.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nidaconference@nida.ac.th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 850_2c48ac27-d66e-4ff6-bc5b-ecc8e6401c5b.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-12-17
แสดงถึงวันที่ : 2563-03-01