ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประจำห้องคอมพิวเตอร์) อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประจำห้องคอมพิวเตอร์) อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 863_doc_product_2010400000_63017071271.pdf
2 863_Attach_1601301.pdf
3 863_Attach_160113.pdf
4 863_Attach_160114.pdf
5 863_Attach_160112.pdf
6 863_Attach_16019.pdf
7 863_Attach_160110.pdf
8 863_Attach_16017.pdf
9 863_Attach_16016.pdf
10 863_Attach_16015.pdf
11 863_Attach_16012.pdf
12 863_63017071271_31_202016181945663.pdf
13 863_63017071271_30_202016181913370.pdf
14 863_63017071271_1_202016181823285.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-01-13
แสดงถึงวันที่ : 2563-01-20