การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม ๙ ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)”

Session 1. สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Session 2. สาขาเกษตรศาสตร์.
Session 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Session 4. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
Session 5. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
Session 6. สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Session 7. งานประจำสู่งานวิจัย
Session 8. งานวิชาการรับใช้สังคม
Session 9. วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.rmutcon.org/
สอบถามเพิ่มเติมโทร 025494681
เมลล์ ird@rmutt.ac.th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 897_9a84e2f2-e585-4237-81b0-19bbd0ccf36b.pdf
2 897_news_867.jpg
ลงประกาศเมื่อ : 2563-03-02
แสดงถึงวันที่ : 2563-07-22