ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับ”ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7″

รายละเอียด :
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ได้จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการระดับ”ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7″ เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน์- ออฟไลน์ และมีการนำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง 3) ด้านบริหารธุรกิจและ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้จากงานประจำสุงานวิจัย (R2R) ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียติสุรนนท์ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการฯ ที่ https://sites.google.com/view/ sskruconferencence7 หรือส่งมาทาง E-mail: sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบความจำนง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โปรดแสดงความจำนงที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ โทร.045617982

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 901_05ce4dad-ed26-4caf-9bb9-53d219c4de07.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-03-06
แสดงถึงวันที่ : 2563-07-12