ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานช่าง

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 961_Scan2563-09-03_155000.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-09-03
แสดงถึงวันที่ : 2563-10-01