รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 963_ประกาศรับสมัครหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ.pdf ประกาศรับสมัครหัวหน้างานบริการการศึกษา
ลงประกาศเมื่อ : 2563-09-03
แสดงถึงวันที่ : 2563-09-30