ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :
ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 966_20200916102727549.pdf
2 966_20200916102738792.pdf
3 966_20200916173414768.pdf
4 966_20200916173422495.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-09-16
แสดงถึงวันที่ : 2563-09-22