ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet, NEJM ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 972_1.pdf ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet, NEJM ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ลงประกาศเมื่อ : 2563-10-07
แสดงถึงวันที่ : 0000-00-00