ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์เชื่อม ระหว่างอาคารวิทยาลัยฯ และอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

รายละเอียด :
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์เชื่อม ระหว่างอาคารวิทยาลัยฯ และอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 977_ปร 4 5 6 ลานเชื่อมอาคาร งวด44.pdf
2 977_20201014151000816.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-10-15
แสดงถึงวันที่ : 2563-10-20