ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขา Computer Science and Technology ณ Beijing Institute of Technology

รายละเอียด :
พิเศษเฉพาะนักศึกษา CAMT ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า อาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจ!
ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโท (2 ปี) และหลักสูตรปริญญาเอก (4 ปี) ในสาขา Computer Science and Technologyณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนการศึกษาจาก China Scholarship Council (CSC) เต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและค่าครองชีพรายเดือน
(3,000 หยวนสำหรับปริญญาโทและ 3,500 หยวนสำหรับปริญญาเอก) ไยกเว้นค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
ผู้ที่สนใจจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ **TOEFL 80 / IELTS 5.5**
ส่งเอกสารสมัครภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: ird@camt.info หรือ Facebook: IRDCAMT

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2563-11-10
แสดงถึงวันที่ : 2564-02-15