ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขา Computer Science and Technology ณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด :
พิเศษเฉพาะนักศึกษา CAMT ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า อาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจ!
ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโท (2 ปี) และหลักสูตรปริญญาเอก (4 ปี) ในสาขา Computer Science and Technology ณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนการศึกษาจาก China Scholarship Council (CSC) เต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและค่าครองชีพรายเดือน
(3,000 หยวนสำหรับปริญญาโทและ 3,500 หยวนสำหรับปริญญาเอก) ไยกเว้นค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
ผู้ที่สนใจจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ **TOEFL 80 / IELTS 5.5**
ยื่นเอกสารสมัครภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: ird@camt.info หรือ Facebook: IRDCAMT

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 989_Attachment 1-2021 BIT Admission Book.pdf รายละเอียด
2 989_CSC Scholarship 01.pdf ประกาศประชาสัมพันธ์
ลงประกาศเมื่อ : 2563-11-10
แสดงถึงวันที่ : 2564-02-15