วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวทันเทรนด์ พร้อมเปลี่ยนผ่าน จับมือผู้ประกอบการทั่วไทย พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ก.พ. 2562]
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี CAMT
[ลงประกาศเมื่อ: 27 ส.ค. 2561]
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Pannasastra university of Cambodia
[ลงประกาศเมื่อ: 30 มี.ค. 2561]
คณบดีและอาจารย์หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสมาร่วมเป็น คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
[ลงประกาศเมื่อ: 30 มี.ค. 2561]
อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ เปิดงานกิจกรรม Lanna Arts and Culture workshop ภายใต้โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
[ลงประกาศเมื่อ: 30 มี.ค. 2561]
คณบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมเด็กและเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง โดยนำเยาวชนอายุระหว่าง 18-30 ปี จาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาดูงานและเยี่ยมชห้อง Motion capture สาธิตการทำ ็Hologram กิจกรรม VR Experience โดยมีอ.บุ้ง อ.แยม อ.เอ๋ ธีรวัฒน์ อ.เอม แอนท์ น้องพลอย น้องนกกี้ น้องแยมห้องสมุด สำนักวิชา และนักศึกษาCAMT ร่วมให้การต้อนรับ
[ลงประกาศเมื่อ: 20 มี.ค. 2561]
ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.วาปี มโนภิเวศ รองหัวหน้าสำนักวิชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช
[ลงประกาศเมื่อ: 21 ก.พ. 2561]
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในวันนี้คะ
[ลงประกาศเมื่อ: 08 ก.พ. 2561]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเหมา จื้อสง ผู้ช่วยผู้ว่าการนครเฉิงตูและรองประธานคณะกรรมการปฎิรูปวัฒนธรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมแห่งนครเฉิงตู พร้อมด้วยผู้แทนจากรัฐบาลนครเฉิงตูและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย เฉิงตู ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานทางด้านการเรียนการสอนในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคา 2561
[ลงประกาศเมื่อ: 18 ม.ค. 2561]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร DR. Gordon Marshall รองคณบดีจาก School of Computing, Media& the Arts และ อาจารย์ David Paget จาก Teesside University สหราชอาณาจักร ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ม.ค. 2561]
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16     ถัดไป>>