คุณพูลพร ลิมปาคม อุบลรัตน์ ทองคงเหย้า จาก Software Park Thailand นำทีมคุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน คุณชำนาญ อินต๊ะ และคุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล จากบริษัทสยามชำนาญกิจ จำกัด จัดอบอบรม Agile for Software Development in action for academic 2018 ภายใต้โครงการ Give and take Season 2 ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้กระบวนการในการจัดการเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น โดยในการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาได้ผลิตโปรแกรมจริงโดยการประยุกต์ใช้ IOT sensor จากเชียงใหม่เมคเกอร์คลับ (CMMC) .ในระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2018 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 22 มี.ค. 2561]
CAMT SE SHOW PRO 2017
[ลงประกาศเมื่อ: 24 พ.ย. 2560]
นักศึกษาสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Animation Figure Design ในการแข่งขันทางวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองคู่มิตรนครเฉิงตู ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 24 พ.ย. 2560]
ประกวดดาวเดือน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 24 พ.ย. 2560]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำโดยทีมโดย ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย
[ลงประกาศเมื่อ: 24 พ.ย. 2560]
พิธีไหว้ครู CAMT ประจำปี 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
ภาพกิจกรรม "ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ" ณ สนามกีฬา 700 ปี
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
CAMT ผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
Pre-college สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
Character Posing Workshop by Penny Holton, Teesside University
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
  1   2   3   4   5   6   7     ถัดไป>>