ทำบุญ9วัด CAMT ปีใหม่ 2561
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ม.ค. 2561]
ผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Innovation and creativity จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมให้แก่คณาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้อง 215 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ธ.ค. 2560]
ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ธ.ค. 2560]
CAMT ประชุม competency
[ลงประกาศเมื่อ: 24 พ.ย. 2560]
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยฯ โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
ต้อนรับผู้บริหารจาก Nara Institute of Science and Technology
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
แนะแนวการศึกษาร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ประจำปี 2560
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work Integrated Learning center)
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
บุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 24 ส.ค. 2560]
  1   2   3   4   5   6     ถัดไป>>