User Profile

Avatar

Mr.Setthee Boonchoo

อาจารย์ เสฎฐี บุญชู

 •  
 • Lecturer
 • อาจารย์
 •  
 • setthee.b@cmu.ac.th
 • ozi_tonkaow_izo@hotmail.com

Curriculum Vitae

None

Skills : ความชำนาญ

 • - 3D Animation
  - 3D Model
  - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  - ความมั่นใจ
  - พูด
  - การแสดง


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน
ปริญญาโท 2556 Computer Animation University of Kent
ปริญญาตรี 2555 แอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
# โครงการ
# ปี งานวิจัย