กิจกรรมขวดแลกไข่
ลงข่าวเมื่อ : 13 ก.ย. 2560

ตามที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดโครงการ Happy Work Place และได้จัดให้มีกิจกรรม Reused Reduce Recycle เพื่อเป็นการรณรงค์ลดโลกร้อน ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมย่อยในการนำขยะที่มีประโยชน์และสามารถนำมารีไซเคิลได้ มาเป็นกิจกรรม ขวดแลกไข่

โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 - 14.30 ณ บริเวณหน้าห้อง 112 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สามารถนำขวดพลาสติกและขวดแก้วที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ มาแลกไข่ อาทิเช่น ขวดเล็ก 10 ใบ = ไข่ 1 ใบ, ขวดใหญ่ 8 ใบ = ไข่ 1 ใบ