สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน
camt academic news

camt academic news

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (บัญชีการเงิน)   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 มี.ค. 2558]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ มีวุฒิเอกทางด้าน Software Engineer, Computer Science, Computer Engineerig, Information Technology, Animation, Digital Arts, Game Development หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 06 มี.ค. 2558]
 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (บัญชีการเงิน)   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 05 มี.ค. 2558]

camt academic news

 • ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   กรอกแบบสอบถาม      
  [ลงประกาศเมื่อ: 14 ม.ค. 2558]

camt scholarship news

 • ประชาสัมพันธ์ทุน "Developing Countries Partnership Program (KNB)" ทุนระดับปริญญาโท หมดเขต 30 เมษายน 2558   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 มี.ค. 2558]
 • ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูนนาน หมดเขต 31 มีนาคม 2558   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 มี.ค. 2558]
 • AGU International Program "Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii"   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 16 มี.ค. 2558]
 • National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 16 มี.ค. 2558]
เปิดรับสมัครทุน SmartLink Project
สมัครออนไลน์คลิก
เปิดรับสมัครจนถึง 15 มีนาคม 2558
เปิดรับสมัครทุน Panacea Program
สมัครออนไลน์คลิก
เปิดรับสมัครจนถึง 20 มีนาคม 2558

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง Motion Capture และ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ห้อง 520หน่วยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "พาเพื่อนเที่ยว ครั้งที่ 6" โดยพาเพื่อนเที่ยวครั้งนี้ได้พาเพื่อนไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 23 มี.ค. 2558]
งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครสอบแข่งขันกว่า 400 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 16 มี.ค. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Toy&souvenir สอนโดย อาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ได้จัดทำของที่ระลึกแบบ Hand made ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อเป็นไอเดียให้แก่คนที่อยากมอบของขวัญพิเศษ ให้แก่คนรักแบบถูกใจผู้รับสุขใจผู้ให้ ไอเดียแต่ละกลุ่มไม่ธรรมดา ใครจะยืมไปใช้บ้างเขาก็ไม่หวงนะคะ
[ลงประกาศเมื่อ: 12 ก.พ. 2558]

camt tutoring anispacecamt shop
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMU CMU Intellectual Repository Library CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  สิ่งที่บุคลากรควรรู้
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  CMU e-Document
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท