สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน


camt academic news

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 13 อัตรา   ประกาศ     ใบสมัคร  
  [ลงประกาศเมื่อ: 10 ต.ค. 2557]
 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก      
  [ลงประกาศเมื่อ: 10 ต.ค. 2557]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริหารงานบุคคล)   ใบสมัคร     ประกาศ  
  [ลงประกาศเมื่อ: 03 ต.ค. 2557]
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา) จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557   ประกาศ     ใบสมัคร  
  [ลงประกาศเมื่อ: 03 ต.ค. 2557]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา
  มีวุฒิเอกทางด้าน Software Engineer, Computer Science, Computer Engineerig, Information Technology, Animation, Digital Arts, Game Development หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   รายละเอียด     ใบสม้คร Apply Form  
  [ลงประกาศเมื่อ: 02 ก.ย. 2557]

camt scholarship news

 • เอกสารเผยแพร่การสมัครเข้าเรียนของ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 22 ต.ค. 2557]
 • ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2558   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 22 ต.ค. 2557]
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 22 ต.ค. 2557]
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 22 ต.ค. 2557]

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง Motion Capture และ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ห้อง 520นายต่อตระกูล ชาเทพ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนทีม ทีเอ็ม มัสเซิลเทค โชว์กล้ามที่แข็งแรงได้อย่างสวยงามคว้าแชมป์เพาะกายชายรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี รายการ ภูเก็ตคลาสสิค 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ต.ค. 2557]
นักวิจัย โครงการ smart Lab CAMT ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Thailand Digi Challenge 2014 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA
[ลงประกาศเมื่อ: 11 ก.ย. 2557]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 โดยนำนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมงาน Software Expo Asia 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ก.ย. 2557]

camt tutoring anispace
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMULibrary CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  สิ่งที่บุคลากรควรรู้
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท