สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน
camt academic news
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ ดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/AqbtEH        
  [ลงประกาศเมื่อ: 12 มี.ค. 2557]
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนหลักที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน)   รายละเอียด   ใบสมัคร    
  [ลงประกาศเมื่อ: 06 ก.พ. 2557]
 • ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ผ่านการสอบรับตรงวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   คลิกดูขั้นตอน      
  [ลงประกาศเมื่อ: 09 ม.ค. 2557]

camt academic news

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา   รายละเอียด     ใบสมัคร  
  [ลงประกาศเมื่อ: 08 เม.ย. 2557]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอกจำนวน 15 อัตรา   รายละเอียด     ใบสมัคร  
  [ลงประกาศเมื่อ: 08 เม.ย. 2557]
 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 02 เม.ย. 2557]

camt academic news

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประกวดผลงานแอนิเมชั่น ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมสิทธิ์อบรมที่ฮอลลีวูด   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 10 เม.ย. 2557]

camt scholarship news

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน หมดเขต 22 เม.ย. 2557   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 13 มี.ค. 2557]
 • โครงการ China-AUN Scholarship 2014/2015 หมดเขตรับสมัคร 21 เม.ย. 2557   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 19 ก.พ. 2557]
 • โครงการ Exchange Winter Semester 2014/ 2015 หมดเขตรับสมัคร 18 เม.ย. 2557   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 18 ก.พ. 2557]

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง Motion Capture และ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ห้อง 520นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รับรางวัลจากการร่วมสนุกในในการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ BlackBerry 10"
[ลงประกาศเมื่อ: 23 เม.ย. 2557]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นในโครงการไทยแลนด์โมบิลิธอน คอนเทสต์ 2013 (Thailand Mobilithon Contest 2013)รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์
[ลงประกาศเมื่อ: 21 เม.ย. 2557]
นักศึกษาสาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แก่ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล และนายกวินศิริคะเณรัตน์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 – NSC 2014 ประเภทความบันเทิง รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากผลงานการสร้างเกมส์ "เกมส์มอนสเตอร์อินไทยแลนด์"
[ลงประกาศเมื่อ: 20 มี.ค. 2557]

clmv scholarship anispace
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMULibrary CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  คู่มือและแบบฟอร์ม
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท